Niezbędnik

* Akt mowy - definicja
* Język i jego odmiany
* Styl i jego odmiany
* Omówienie spółgłosek
* Tablice spółgłosek
* Części mowy
* Deklinacje i koniugacje
* Podstawy składni
* Zdanie
* Równoważniki zdań
* Związki składniowe
* Szyk składniowy
* Typy zmian znaczniowych
* Związki frazeologiczne
* Norma językowa
* Błędy językowe - omówienie
* Błędy językowe - klasyfikacja
* Zasady poprawności językowej
* Stylizacja biblijna
* Lista lektur dla LO
* Lektury uzupełniające dla LO
* Lista lektur dla ZLO
* Ćwiczenia interakcyjne
* Prawa uczniów

Zawartość: W tym dziale zamieszczane są różne przydatne dla ucznia informacje, np. teksty omawiające podstawowe (choć nie tylko) wiadomości z języka polskiego. Ze względu na trudności związane z właściwym przygotowaniem materiału prosimy o cierpliwość, a jednocześnie zapewniamy, że dział będzie stale uzupełniany.