Średniowiecze

* Średniowiecze – wybór
   + Legenda o św. Aleksym (Ach krolu wieliki nasz)
   + Tomasz z Celano, Dies irae (Dzień ów gniewu się nachyla)
   + Bogurodzica (Bogu rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja)
   + Lament świętokrzyski (Posłuchajcie, bracia miła)
   + Skarga umierającego (Ach! Moj smętku, ma żałości!)
   + Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (Nade wszystko stworzenie więcszy)
   + Kronika wielkopolska, O zdradzeniu miasta Wiślicy (było w Królestwie Lechitów)
   + Gall Anonim, Kronika polska (XII w.) (fr.) (O żałosnej śmierci sławnego Bolesława)
   + Błogosławieństwo (Niechaj Bóg będzie zawsze przed tobą)
* Franciszek z Asyżu św. [»»»]
* Francois Villon [b]
   + Wielki testament (fr.)

Hans Memling, Sąd ostateczny
Hans Memling, Sąd ostateczny

[z] zestawienie
[b] biogram
[»»»] wybór

Zob. też: Konteksty