Barok

* Barok – wybór
   + Sebastian Grabowiecki, Sonet VIII (Z twej śmierci, Jezu, dochodziem żywota)
   + John Donne, Sonet XIV (Zmiażdż moje serce, Boże, jak zmurszałą ścianę)
   + Samuel Twardwoski, Nadobna Paskwalina (fr.) (A wprzód włos)
   + Szymon Zimorowic, Roksolanki (Oto ja dzisia śmiertelną zasłonę)
* Daniel Naborowski – [z] [»»»]
* Jan Andrzej Morsztyn – [z] [»»»]
* Wacław Potocki – [z] [»»»]
* Zbigniew Morsztyn – [z] [»»»]

Pieter Brueghel starszy, Wieża Babel
Pieter Brueghel starszy, Wieża Babel

[z] zestawienie
[b] biogram
[»»»] wybór