Oświecenie

* Adam Naruszewicz – [z] [b]
   + Balon (Gdzie bystrym tylko Orzeł polotem)
   + Chudy literat (Któż się nad tym zadziwi, że wiek jeszcze głupi?)
* Ignacy Krasicki – [z] [b] [»»»]
* Franciszek Dionizy Kniaźnin – [z] [»»»]

Jan Piotr Norblin, Towarzystwo na wycieczce
Jan Piotr Norblin, Towarzystwo na wycieczce

[z] zestawienie
[b] biogram
[»»»] wybór

Zob. też: Konteksty