Pozytywizm

* Bolesław Prus – [z] [»»»]
* Adam Asnyk – [z] [b] [»»»]
* Maria Konopnicka – [z] [»»»]

Józef Chełmoński, Bociany
Józef Chełmoński, Bociany

[z] zestawienie
[b] biogram
[»»»] wybór

Zob. też: Konteksty