Opinie o reformie

Proponujemy zapoznanie się z niezwykle pouczającą i merytoryczną dyskusją redakcyjną zatytułowaną "Wizje i rewizje", która odbyła się 22 listopada 2000 r. i została opublikowana w "Polonistyce" (2/2001). W rozmowie wzięły udział następujące osoby: dr Stanisław Bortnowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Bożena Chrząstowska (redaktor naczelna "Polonistyki", Pracownia Innowacji Dydaktycznych IFP UAM), prof. Maria Jędrychowska (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), mgr Jerzy Kaniewski (Zakład Dydaktyki IFPUAM), dr Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Pracownia Innowacji Dydaktycznych IFP UAM), prof. Anna Legeżyńska (przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej KNoLP PAN; IFPUAM), s. mgr Elżbieta Peplińska (Liceum s. Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu), dr Krzysztof Trybuś (dyrektor ds. dydaktyki IFP UAM), mgr Wiesława Wantuch (Pracownia Innowacji Dydaktycznych IFP UAM), prof. Zenon Uryga (Akademia Pedagogiczna w Krakowie). Dyskusję opracował mgr Michał Ratajczak (sekretarz redakcji "Polonistyki").

* Wprowadzenie
* Idee a rzeczywistość
* Jakie liceum? Jaki uniwersytet?
* Z urzędnikiem pośrodku...
* O młodzieży i szkole