"Sny Malarzy – Sny Poetów"

Miejski Dom Kultury "Południe" organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki "Sny Malarzy - Sny Poetów"

Jest to konkurs, w którym może wziąć udział każdy, kto lubi patrzeć i kontemplować dzieła malarskie. Utwory powstałe w wyniku inspiracji obrazami powinny się cechować indywidualnym spojrzeniem na rzeczywistość obrazu, natomiast zdecydowanie nie powinny poprzestawać na opisywaniu tego, co się na obrazie znajduje.

Należy dopisać autora i tytuł dzieła malarskiego, którego oglądanie zainspirowało do stworzenia utworu literackiego. Jesteśmy otwarci na wszelkie gatunki, od poezji po eseje i dramaty, byleby każda z tych form nie zawierała więcej niż 3000 znaków :-). Jeden autor może przysłać dowolną ilość utworów, nie interesuje nas także to, czy były one wcześniej publikowane.

Teksty należy przesłać na adres: snymalarzysnypoetow@gmail.com, lub pocztą tradycyjną na adres:

Miejski Dom Kultury "Południe"
filia nr 1 w Katowicach - Piotrowicach
ul. Jankego 136, 40-617 Katowice
 

Przysłanie do nas prac jest równoznaczne ze zgodą na ich wydruk. Na teksty oczekujemy do 30 stycznia 2011 r.

Nagrody:

  • I nagroda 700 zł
  • II nagroda 400 zł
  • III nagroda 300 zł
  • IV nagroda 100 zł

Ponadto nagrodą dla najbardziej odkrywczych autorów będzie zamieszczenie ich utworów w pamiątkowej publikacji (wykonanej w porozumieniu z utalentowanymi projektantami i grafikami), jak również udział w kilkudniowych Warsztatach Twórczych (dla osób z województwa śląskiego).